Latest News

Our Blog

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi

Okuma Süresi

3 Dakika

Yayınlanma Tarihi

1 Mart 2023

“Milli Teknoloji – Güçlü Sanayi” yaklaşımıyla ortaya koyulan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin 5 bileşeninden birini “Girişimcilik” teşkil ediyor. “Teknoloji Girişimciliği” de ülke kalkınmasının ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda teknoloji girişimciliğin ülkemizdeki gelişim hızının artırılması, girişimcilik ekosisteminin gelişmeye açık yönlerinin tespiti ve bu yönleri stratejik hedefler doğrultusunda güçlendirerek küresel boyutta lider bir teknoloji girişimciliği ekosistemi inşa etmek amacıyla oluşturulan “Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi” 27 Ekim 2022 tarihinde yayınlandı. Bu yol gösterici belge, ekosistem paydaşlarının aktif katkısı ile ortaya koyuldu.

Türkiye’de teknoloji girişimciliği ekosisteminin gelişimini hedefleyen bu inisiyatifin hedeflerini, önceliklerini ve stratejilerini belirleyen doküman, “Teknogirişim[1] Stratejisi” olarak adlandırılıyor. Bu Strateji, uluslararası arenada yüksek rekabet gücüne sahip bir teknoloji girişimciliği ekosistemi oluşturmayı ve ülkemizi teknoloji girişimleri için bir çekim merkezi konumuna getirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede katılımcı bir süreç takip edilerek hazırlanan, ekosistemin tüm paydaşlarını kapsayan, uluslararası oyuncuları yakından takip eden, farklılık ve üstünlükleri analiz ederek politikalar geliştiren kapsayıcı bir doküman niteliğinde var olarak girişimcilere yol gösteriyor.

Teknogirişim Stratejisi ortaya koyduğu 9 hedef doğrultusunda ilgili eylemleri hayata geçirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, 2025 yılına kadar; ülkemizde melek yatırımcı sayısının 5 bine çıkarılması, kitle fonlama faaliyetlerinin 2,5 milyar TL hacme erişmesi, dünyanın en gelişmiş ilk 20 ekosistemi içerisinde yer alınması, girişimcilik ekosistemine 5 milyar TL tutarında kamu desteğinin aktarılması ve girişimcilik ekosistemimizden 15 Turcorn[2] ve 5 Decacorn’un çıkması hedefleniyor. 2030 yılına kadar ise girişim ekosistemimizin dünyanın en gelişmiş ilk 10 girişimcilik ekosisteminde yer alması, İstanbul’un girişimcilikte dünyanın ilk 20 merkezinden biri haline getirilmesi ve teknogirişim sayısının 100 bin seviyesine ulaştırılması hedefleniyor.

Strateji, etki potansiyelini dikkate alarak dört temel boyutu özel olarak odağına alıyor. Buna göre Fırsat Eşitliği, Sürdürülebilir Yaşam, Gençlerin Geleceğine Yatırım ve Odak Gelişim Alanları boyutlarında etki üretilmesi temel amaç olarak görülüyor ve Stratejinin bu renklerini, toplumsal hayata ve ülke ekonomisine azami ölçüde yansıtması bekleniyor.

Strateji ile ülkemiz teknoloji girişimciliği ekosistemi kapsamlı bir şekilde ele alınarak bir yol haritası ortaya koyulurken, 30 strateji doğrultusunda oluşturulan 90 eylem ile ekosistemin tüm aktörlerinin etkin rol oynayacağı bir plan sunuluyor (bkz. Teknogirişim’ler için 30 Strateji, https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/ulusal-teknoloji-girisimciligi-stratejisi2 , s.44). Strateji belgesinde teknoloji girişimciliği ekosistemi; Erişilebilir Finansal Araçlar, Fırsat Sağlayan Politika, Yetenek ve Teşvik Eden Kültür, Yol Açan ve Öncülük Eden Kapsayıcı Destekler, Girişim Dostu Pazar Koşulları olmak üzere 5 ana başlık altında inceleniyor.

Türkiye’de teknoloji girişimciliği ekosisteminin gelişimini hedefleyen, teknoloji alanında küresel bir iddia ortaya koymak üzere oluşturulan bu Strateji, dünyayı yakından takip eden, farklılık ve üstünlüklerimizi analiz eden, tüm paydaşları dikkate alarak uygun politikalar geliştiren ve uygulayan bir kamu idealini ortaya koyuyor. Bununla birlikte Stratejide tanımlanmış hedeflerin teknoloji girişimciliği ekosistemindeki tüm paydaşların katkı ve katılımı ile gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda Strateji, açık çağrı ile tüm kamu kurumlarını, yatırımcıları, sivil toplum kuruluşlarını, kurumsal firmaları, yerel aktörleri, ekosistem uzmanlarını, girişimcileri, girişimci adaylarını ve diğer tüm paydaşları vizyonuna ve motivasyonuna ortak olmaya; “Gelecek İçin Girişim” inisiyatifine katkı vermeye davet ediyor.

[1] Strateji ile teknik tanım olarak Teknogirişim, teknoloji ve yenilik odaklı faaliyetler yürüten, hızlı büyüme potansiyeline sahip, ölçeklenebilir bir iş fikri olan en fazla 10 yaşındaki bir girişim şirketi olarak tanımlanıyor.

[2] Girişim seviyesinden hızla ölçeklenerek 1 milyar Dolar değerlemeye ulaşan Türk girişim firmalarına “Turcorn” denilmektedir.

Turcorn Adayları Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Turcorn 100 Programı Lansmanı Yapıldı

Bir cevap yazın